Beeldend onderwijs voor volwassenen

Lestijden:  Maandag, dinsdag of donderdag van 15.45 tot 17.15 uur

 

De lessen worden gegeven voor kinderen vanaf 6 jaar. Er wordt gewerkt met diverse materialen, onder andere potlood, krijt, houtskool, inkt, verf, etc. Zowel naar waarneming als fantasie.

Blok van 10 lessen van 1,5 uur inclusief materialen en drinken : € 100,-

Meld je kind nu aan per email voor een proefles (10 euro p.p.)

Email: info@kunstkot.nl

Waarom is tekenen en schilderen zo goed voor je?

De drang om iets te creëren is niet persoonlijk, maar universeel. Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat we eigenlijk altijd iets willen maken, bedenken of ontwikkelen. Tekenen is misschien wel de puurste vorm van iets concreets maken van de ideeën die je in je hoofd hebt. En daarom is tekenen ook zo goed voor die grijze massa!

De effecten van tekenen worden wereldwijd onderzocht en de resultaten laten zien dat deze vorm van creativiteit zeer positieve effecten heeft op ons brein. We zetten ze even op een rijtje:

Tekenen is goed voor je hand-oog coördinatie. Hoe vaker je het doet, hoe beter je verhoudingen leert inschatten en perspectief leert vastleggen.

Herinneringen en ervaringen worden beter opgeslagen in je brein en kun je je levendig voor de geest halen. Dit heeft iets te maken met het ontwikkelen van extra synapsen die worden toegevoegd aan de neurotransmitters.

Tekenen versterkt je cognitieve functies. Dit betekent dat je bijvoorbeeld gemakkelijker patronen leert herkennen en je gedrag goed kunt aanpassen aan de situatie. Handig!

Je ontwikkelt een sterke intuïtie. Hoe vaker je een tekening maakt, hoe gemakkelijker je (sociale) situaties leert inschatten!

Door te tekenen komen er stofjes vrij in het brein, zoals dopamine, endorfine en serotonine. En daar wordt je gelukkig van!

Je hersenstam kan dikker worden. De hersenstam is belangrijk bij veel vitale functies, zoals ademhaling, lichaamstemperatuur, hartslag en de bloeddruk.

Je bent je beter bewust van je omgeving. Je laat je vaker inspireren door de wereld om je heen. Zie je een mooie bloem in bloei? Dan zet je die later op de dag zomaar op papier.

Door veel te tekenen ontwikkel je een scherpe alertheid die al je andere hersenfuncties goed kunnen gebruiken om zich te verbeteren.

In principe geldt dit al voor simpele krabbeltjes tot ware kunstwerken. Je tekeningen hoeven absoluut geen nieuwe Rembrandts te zijn. De enige voorwaarde om te kunnen profiteren van deze positieve effecten, is dat je regelmatig moet tekenen.

Elke dag een nieuwe frisse, rijke en inspirerende kijk op het leven!

Veel mensen denken er helemaal niet over na, maar goed kijken is een kunst op zich. Het echte zien van de dingen, de beelden om je heen lukt alleen als je ze bestudeerd. Dit bestuderen heet tekenen of schilderen. Kortom vormgeven. Alleen kijken is niet genoeg. Het omzetten in je eigen beelden (tekenen of schilderen) is nodig om je eigen manier van zien te ontdekken, te vormen, te herinneren, te herkennen en verder te ontwikkelen. Je leert de ingrediënten van de beelden die je ziet kennen. Je leert er mee te spelen en vooral intens van te genieten. Elke keer zie of maak je weer nieuwe smaken en geuren.

Door kennis van alle beeldaspecten zie je meer. Zo simpel is het. Het werkt net zoals begrijpend lezen, maar dan met beelden. Begrijpend kijken! Beeldaspecten zijn alle ingrediënten die samen het beeld vormen. Wat je ziet is de verschijningsvorm van de dingen en door beeldwerk (tekenen en schilderen) begin je niet meer passief naar de dingen te kijken, maar actief.

Onder beeldaspecten verstaan we bijvoorbeeld: kleur, vorm, lichtval, ruimte, textuur, plasticiteit en compositie. Door oefening in het zien en met de beeldaspecten te werken (tekenen, schilderen) levert je een visueel bewustzijn op. Je ontwikkeld een inzicht in de beeldopbouw en je ontwikkeld dus je beeldtaal. Dit is een enorme verrijking, want je leert steeds beter bewust waar te nemen en je te verwonderen. Je begint de beelden als het ware te ruiken en te proeven. Je wordt een fijnproever van beelden. Je begint te begrijpen waarom je iets mooi vindt of waarom niet.

Door de samenstelling van de beeldaspecten (ingrediënten) krijgen de beelden een bepaalde zeggingskracht. Dit is zeg maar de smaak van het beeld. Door inzicht kun je beelden naar jouw smaak vormen. Je kunt dus precies de dingen tekenen en schilderen zoals jij het het mooist vindt. Je ontdekt je eigen perfecte stijl en bent in staat om dingen te maken die helemaal bij jou passen. Dat geeft natuurlijk een heerlijk gevoel. Veel kunstenaar vinden hun eigen schilderijen de mooiste van allemaal. Dit komt omdat ze precies weten wat ze mooi vinden en dat kunnen maken. Dit is geen speciale gave, maar een vaardigheid die we allemaal door goede begeleiding en oefening ons eigen kunnen maken.

Er is nog zoveel meer over beeldende vorming te vertellen. Het is zo’n belangrijke vaardigheid die we allemaal gewoon kunnen leren. Je leven wordt er enorm door verrijkt, want dankzij onze zintuigen zijn wij in staat om te voelen en te genieten en als we deze steeds genuanceerder leren te gebruiken, zijn we in staat om nog meer te genieten.

Ontdek het zelf ook en begin aan een hele nieuwe frisse, rijke, inspirerende kijk op het leven en de dingen om je heen.

Tekenschool Kunstkot geeft teken en schilderlessen met de nadruk op beeldende vorming, creatief denken en beeldtaal ontwikkeling.

Waarom beeldend onderwijs voor volwassenen?

Veel volwassenen zijn blijven steken met het ontwikkelen van hun beeldtaal zo rond hun achtste jaar. Ze tekenen en kijken dus nog als een kind. Dit kan meerdere oorzaken hebben, maar we noemen er even twee. Het kan zijn dat je bent blijven hangen in het tekenen van standaard figuren (waar je even succes mee had). Door gebrek aan begeleiding ben je niet verder gekomen dan deze tekeningen en bent daardoor de motivatie kwijt geraakt. Het kan ook zijn dat je door gebrek aan begeleiding denkt dat je niet zo goed kunt tekenen, omdat iemand anders uit je klas meer talent lijkt te hebben. Het werkt natuurlijk ook zeer demotiverend als een school cijfers geeft op kunstwerken. Dan lijkt het dat de een beter is dan de ander en dat werk bij tekenen en schilderen helemaal niet zo.

Voor iedereen die graag alles wil leren tekenen en schilderen wat je kunt zien of fantaseren hebben wij tekenschool Kunstkot opgericht. Deze school is geschikt voor beginners en meer gevorderden. Tekenen hoort bij het mens zijn. Deze drang zit in ons. We worden er mee geboren. Als peuter doen we het allemaal, maar alleen door slechte of geen begeleiding doen we hier later niets meer mee.

Je vraag je misschien af: Wat heb ik nou aan tekenen? Dat is toch helemaal niet belangrijk? Zo denken er heel veel mensen over, omdat het ons zo verteld en geleerd is. Als je schrijven, lezen en rekenen belangrijk vindt, dan moet je tekenen dubbel zo belangrijk vinden. Ik zal uitleggen waarom.

Er is een stortvloed van beelden die de aandacht opeist: reclame, film, fotografie, televisie, kunstuitingen enz. Deze beelden zijn vaak ‘gemanipuleerd’. Ze zijn met een vooropgezet doel bedacht: ze proberen met de kijker te communiceren en hem of haar te beïnvloeden. Kinderen moeten leren met die beeldtaal om te gaan: ze moeten beeldvaardig worden. Het onderwijs speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van die bekwaamheid. Ook bij het ontwikkelen van een eigen culturele identiteit is beeldbekwaamheid onmisbaar.

Ieder mens kan leren schrijven en lezen. Daar twijfelen we niet aan, maar als het om beeldtaal (tekenen, schilderen) gaat, dan denken ze daar heel anders over. Daar moet je talent voor hebben.Dat is klinkklare onzin. Ook beeldtaal is een menselijke taal die iedereen kan leren. Geen idee wie dit grote misverstand ooit in het leven heeft geroepen, maar daardoor is er oneindig veel creativiteit verloren gegaan. Het was zo’n mooie kans geweest als we nu allemaal de beeldtaal vloeiend beheersten. Maar goed, er is van alles aan te doen als men er maar voor open staat. Pak een potlood en ga iets in je omgeving tekenen. Komt het getekende overeen met de werkelijkheid zoals jij die ervaart, dan is je beeldtaal goed ontwikkeld. Lukt het niet zo goed, dan weet je wat je te doen staat. Teken en schilderlessen met de nadruk op beeldende vorming zijn dan noodzakelijk om een visie te vormen op de werkelijkheid. Dit kan iedereen leren. Iedereen kan net zoals schrijven en lezen, leren tekenen.

Beeldtaal ontwikkeling is zeer belangrijk voor een volwaardige kijk op het leven en de wereld om je heen. Als deze niet goed ontwikkeld is, mis je de meest wonderlijke en belangrijkste aspecten ervan. Het gaat onbewust aan je voorbij. Veel mensen hebben het gevoel dat ze iets missen in hun leven en dat is dus vaak ook zo. De werkelijkheid om je heen zit verborgen in beelden. Wij leren op school op een wetenschappelijke en logisch manier denken en kijken. Ook deze manier is onmisbaar, maar moet in balans zijn met het artistieke denken en kijken. Kunsteducatie zou dus onmisbaar moeten zijn in elk mensenleven. Anders spreek je niet van een complete bestaanservaring.

Ontwikkeling van beeldtaal

Spreek en schrijftaal wordt in onze samenleving goed ontwikkeld. Deze vaardigheid is belangrijk voor de communicatie tussen elkaar. Het is een handig trucje om elkaar iets duidelijk te maken. Echter blijft dit altijd een zeer beperkte omschrijving van de werkelijkheid zoals jij het ziet. De ander zal hier altijd zijn eigen interpretatie aan geven en daardoor ontstaat regelmatig veel miscommunicatie. Via spreektaal is volmaakte communicatie niet mogelijk. Beeldtaal is een zuivere vorm van communicatie. Door beeldtaal ontwikkeling ben je steeds beter in staat om je eigen visie op de werkelijkheid om te zetten in beelden. Beelden zeggen oneindig veel meer dan woorden. Als het beelden (tekenen) op papier niet goed gaat struikel je dus met je eigen visie op de werkelijkheid. Je bent dan een toeschouwer, maar geen echte deelnemer aan het geheel. Je hebt er geen vat op. Door beeldende vorming beginnen de wereld pas echt te leven om je heen. Jij wordt dan een geheel met deze wereld.

Tekenen, het beelden van iets, is de wereld waarin je leeft begrijpen op een heel ander niveau. Dit noem ik het menselijk niveau, omdat je door beeldtaal ontwikkeling het mens zijn begint te begrijpen. Het wonder wordt zichtbaar in de dingen. Je leert met je zintuigen de wereld aftasten. Aftasten is teder. In het tasten gaan de dingen leven. Ze worden levend. Ze worden bezield door ons. De dingen worden stil-leven en daardoor zullen ze ons weer bezielen. 

Ieder mens kan tekenen en schilderen leren. Het beeldend vormen. Dat is een feit. Het grootste belang is dat de oppervlakkigheid in je leven zal verdwijnen. De leegte verdwijnt hierdoor. Eén worden met de wereld is het uiteindelijke doel. Dat gaat ons helaas niet lukken met het wetenschappelijke logische denken. Dat gaat ons niet lukken met woorden en berekeningen. Dat gaat alleen lukken met de ontwikkeling van onze beeldtaal. Dan zullen onze ogen echt open gaan en begint het echte zien.