De halve waarheid

Het is zo jammer dat we steeds meer worden opgevoed met de halve waarheid. Vandaar dat de wereld ook steeds oppervlakkiger wordt. De wetenschappelijke waarheid is de waarheid die vele mensen alleen maar kennen. De grote massa leeft daarom nu op een wetenschappelijke manier. Ook in hun hoofd. Er wordt ons niet geleerd dat dit slechts de halve waarheid is. Het wetenschappelijke heeft onze wereld veroverd en dat gaat ten koste van de andere waarheid die wij als mens zo nodig hebben. Als de waarheid niet bestaat, dan bestaat er geen kennen, geen kennis. Wanneer iemand beweert: ‘De waarheid bestaat niet,’ dan ontkent hij wat hij beweert. Bovendien als er geen waarheid bestaat, dan bestaat er ook geen leugen. 

Onze huidige wereld is gebouwd op de wetenschap. We zijn wetenschappelijk gaan denken en daardoor kennen velen slechts de halve waarheid. We denken hierdoor in feiten, dus alleen met ons intellect, onze logica. De wetenschappelijke waarheid omvat alles wat herhaalbaar en daardoor voorspelbaar is. Door dit eenzijdige denken missen we een heel groot ander deel van de werkelijkheid om ons heen. De waarheid is een gebeuren waarin het verborgene zich openbaart. Er blijft dus zo ontzettend veel verborgen in ons leven.

Juist dat herhaalbare van de wetenschap heeft ons in zijn macht. Door ons wetenschappelijk denken zijn wij bang gemaakt. Veiligheid en zekerheid bestaan om negatieve herhalingen van een gebeuren te voorkomen. Alle risico’s die we kunnen oplopen worden ontelbare keren in ons hoofd herhaald. Herhaling is wetenschappelijk. Onze wereld zit vol met herhalingen en we weten niet beter. Elke dag herhalen we dezelfde dag. Elk jaar herhalen we hetzelfde jaar. We voelen ons daar lekker bij en dat is gekomen doordat we alleen de wetenschappelijke waarheid kennen. Denk aan het pensioen, verzekeringen, reclame, vakantie, werk, tv, internet, games, mode, top 40 muziek…..allemaal herhalingen. 

Er bestaat nog een andere waarheid. De kunst is de andere waarheid. Het aan den lijve ondervinden. Door kunst leer je de ander waarheid kennen. Er is geen wetenschap die zich voor het geheel interesseert. Kunst is de waarheid van het eenmalige, van het wisselvallige, van het onlogische, van het individuele, van het onbelangrijke, van het nutteloze, van de verwondering en ga zo maar verder. Daar heeft het wetenschappelijke denken geen oog voor. Deze waarheid blijft dus bij veel mensen onbewust totaal onzichtbaar. Daarom is beeldende vorming zo ontzettend belangrijk. Je begint die andere waarheid te ontdekken. En als de wetenschappelijke en de artistieke waarheid beide goed ontwikkeld zijn, dan pas zal je open staan voor de gehele waarheid. De mens, kennis, streeft nu eenmaal naar het absolute…..

Wat wij bij Kunstkot doen is niets anders, dan vooral kinderen en andere belangstellenden, deze andere waarheid laten zien. Alleen door creativiteit leer je deze waarheid kennen. Begeleiding is hierin nodig, want we moeten het wetenschappelijke denken kunnen onderscheiden van het artistieke denken. Vandaar wat we er nog niet vandoor zijn gegaan met onze camper. We hebben een belangrijk doel in ons leven: De mensen (vooral de kinderen) creatief laten denken en de andere waarheid laten zien. Pas als je de volledige waarheid (werkelijkheid) kent, begin je de zin van het leven te begrijpen. Deze zin openbaart zich namelijk alleen in de volledige waarheid.  

Jeroen Boerstra 2017