Als je niet kunt tekenen, dan klopt er iets (nog) niet!

Ieder mens kan leren schrijven en lezen. Daar twijfelen we niet aan, maar als het om beeldtaal (tekenen, schilderen) gaat, dan denken ze daar heel anders over. Daar moet je talent voor hebben.Dat is klinkklare onzin. Ook beeldtaal is een menselijke taal die iedereen kan leren. Geen idee wie dit grote misverstand ooit in het leven heeft geroepen, maar daardoor is er oneindig veel creativiteit verloren gegaan. Het was zo’n mooie kans geweest als we nu allemaal de beeldtaal vloeiend beheersten. Maar goed, er is van alles aan te doen als men er maar voor open staat. Pak een potlood en ga iets in je omgeving tekenen. Komt het getekende overeen met de werkelijkheid zoals jij die ervaart, dan is je beeldtaal goed ontwikkeld. Lukt het niet zo goed, dan weet je wat je te doen staat. Teken en schilderlessen met de nadruk op beeldende vorming zijn dan noodzakelijk om een visie te vormen op de werkelijkheid. Dit kan iedereen leren. Iedereen kan net zoals schrijven en lezen, leren tekenen.

Beeldtaal ontwikkeling is zeer belangrijk voor een volwaardige kijk op het leven en de wereld om je heen. Als deze niet goed ontwikkeld is, mis je de meest wonderlijke en belangrijkste aspecten ervan. Het gaat onbewust aan je voorbij. Veel mensen hebben het gevoel dat ze iets missen in hun leven en dat is dus vaak ook zo. De werkelijkheid om je heen zit verborgen in beelden. Wij leren op school op een wetenschappelijke en logisch manier denken en kijken. Ook deze manier is onmisbaar, maar moet in balans zijn met het artistieke denken en kijken. Kunsteducatie zou dus onmisbaar moeten zijn in elk mensenleven. Anders spreek je niet van een complete bestaanservaring.

Ontwikkeling van beeldtaal

Spreek en schrijftaal wordt in onze samenleving goed ontwikkeld. Deze vaardigheid is belangrijk voor de communicatie tussen elkaar. Het is een handig trucje om elkaar iets duidelijk te maken. Echter blijft dit altijd een zeer beperkte omschrijving van de werkelijkheid zoals jij het ziet. De ander zal hier altijd zijn eigen interpretatie aan geven en daardoor ontstaat regelmatig veel miscommunicatie. Via spreektaal is volmaakte communicatie niet mogelijk. Beeldtaal is een zuivere vorm van communicatie. Door beeldtaal ontwikkeling ben je steeds beter in staat om je eigen visie op de werkelijkheid om te zetten in beelden. Beelden zeggen oneindig veel meer dan woorden. Als het beelden (tekenen) op papier niet goed gaat struikel je dus met je eigen visie op de werkelijkheid. Je bent dan een toeschouwer, maar geen echte deelnemer aan het geheel. Je hebt er geen vat op. Door beeldende vorming beginnen de wereld pas echt te leven om je heen. Jij wordt dan een geheel met deze wereld.

Tekenen, het beelden van iets is de wereld waarin je leeft begrijpen op een heel ander niveau. Dit noem ik het menselijk niveau, omdat je door beeldtaal ontwikkeling het mens zijn begint te begrijpen. Het wonder wordt zichtbaar in de dingen. Je leert met je zintuigen de wereld aftasten. Aftasten is teder. In het tasten gaan de dingen leven. Ze worden levend. Ze worden bezield door ons. De dingen worden stil-leven en daardoor zullen ze ons weer bezielen. Het is voor mij niet anders te zeggen dan dat, maar ja, woorden zijn ook niet zo krachtig als beelden.

Iedereen is mens, dus kan tekenen en schilderen leren. Het beeldend vormen. Dat is een feit. Het grootste belang is dat de oppervlakkigheid in je leven zal verdwijnen. De leegte verdwijnt hierdoor. Eén worden met de wereld is het uiteindelijke doel. Dat gaat ons helaas niet lukken met het wetenschappelijke logische denken. Dat gaat ons niet lukken met woorden en berekeningen. Dat gaat alleen lukken met de ontwikkeling van onze beeldtaal. Dan zullen onze ogen echt open gaan en begint het echte zien.

Jeroen Boerstra 2017