Bijscholing leerkrachten beeldende vorming

Waarom bijscholing beeldende vorming voor leerkrachten basisonderwijs?

De laatste jaren is er een verzakelijking opgetreden in de maatschappij, waardoor creativiteit en expressie een minder belangrijke plaats hebben, ook in het onderwijs. We constateren dat het probleem wat we hier omschrijven al stamt uit de jaren 80. In die tijd combineerden leerkrachten verschillende methodes, waardoor het vak vertroebelde. Het gevolg daarvan is dat er een duidelijke didactiek voor beeldende vorming ontbreekt. Leerkrachten voelen zich daardoor niet competent genoeg om het vak te geven.

De huidige generatie leerkrachten is onvoldoende gevormd op het gebied van beeldende vorming. De Pabo zou een basis moeten bieden voor dit vak, maar doordat andere vakken meer prioriteit krijgen gebeurt dit minimaal. Niet alleen Pabo’s leggen erg veel nadruk op de prestaties in rekenen en taal, ook op basisscholen is dit het geval.

Sinds het verdwijnen van de vakdocent voor beeldende vorming, wordt er veel geld en onderzoek geïnvesteerd in het ontwikkelen van cultuureducatie. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat wij in onze stelling constateren, maar dat is het niet. Om de kwaliteit van beeldend vorming in het basisonderwijs hoog te houden, zijn wij van mening dat er een structureel lesaanbod moet zijn, met een leerlijn waarin de continuïteit van de ontwikkeling van de leerling gewaarborgd wordt. Kunsteducatieve projecten zijn te fragmentarisch om dit te bereiken.

Beeldende vorming is meer dan het aanleren van technieken, is meer dan alleen expressief bezig zijn. Beeldende vorming is beeldend zin geven aan de wereld om je heen. Net zoals je dat met taal kunt doen. Ook beeldtaal is een taal die je moet leren beheersen, omdat je ermee kunt communiceren, je erin kunt uitdrukken, omdat je er betekenis mee kunt geven aan je eigen bestaan.

Doe een Kunstkot studiedag

Om de bovenstaande handvatten te bieden, denken wij aan een korte bijscholing voor de leerkrachten op het gebied van beeldende vorming. Een bijscholing waarin leerkrachten kunnen leren zelfverzekerder om te gaan met het vak. Dit kan bereikt worden door de kennis en vaardigheden die al aanwezig zijn uit te bouwen tot een stevige basis. Leerkrachten kunnen tijdens de bijscholing het verschil ervaren tussen “werkjes” en uitdagende beeldende opdrachten. Er kan plezier beleefd worden aan het vak door ze zelf te laten experimenteren met materiaal en eigen vaardigheid. Dit aangewakkerde plezier en enthousiasme kan worden ingezet tijdens de lessen beeldende vorming in de klas en zal aanstekelijk werken op de leerlingen. Om het probleem bij de wortel aan te pakken zou de bijscholing ook een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor Pabostudenten. Zij kunnen ook handvatten gebruiken, om een brug te slaan tussen de opleiding en de beroepspraktijk.

We beseffen ons dat affiniteit niet af te dwingen is maar het vak moet nu eenmaal gegeven worden, ook door leerkrachten die er minder plezier aan beleven. We zijn sterk van mening dat leerkrachten met meer kennis en vaardigheden een goede basis hebben en met zelfvertrouwen in staat zijn om de kwaliteit van beeldende vorming op peil te houden. En daar gaat het ons om: beeldende vorming is een prachtig vak en moet de aandacht krijgen die het verdient.

Voor meer informatie over onze studiedag kun je een mail sturen naar info@kunstkot.nl