Waarom raken veel kinderen hun verbeeldingskracht en creativiteit kwijt rond hun achtste jaar?

Waarom kunnen vele volwassenen niet tekenen?

Waarom stoppen veel kinderen met tekenen?

Waarom is tekenen zo belangrijk?

Wat Tekenschool Kunstkot vooral betreurt is dat de tekeningen van oudere kinderen (vanaf 8 jaar) niet langer ‘levendig en expressief’ zijn maar ‘houterig en levenloos’. Het streven naar precisie en gelijkenis en de betere beheersing gaan ten koste van de artisticiteit. Kinderen schreeuwen als ze deze grens hebben bereikt om hulp.

Artisticiteit echter lijkt niet het criterium te zijn dat de kinderen zelf hanteren. Kortom, of volwassenen het nu graag zien of betreuren en of ze de belangrijkste drijfveren nu binnen of buiten het kind zoeken, onmiskenbaar is dat kinderen vanaf ongeveer acht jaar ernaar gaan streven goed gelijkende, ruimtelijke tekeningen te maken. Die gelijkenis kan de wereld om hen heen betreffen, maar ook die van afbeeldingen zoals striptekeningen.

Het probleem is dat hun tekenvaardigheid hiervoor niet toereikend is. De meeste kinderen kunnen de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen, niet zelf overwinnen en er is doorgaans niemand die ze helpt: vergeleken met taal en andere vaardigheden wordt tekenen nauwelijks onderwezen.

De kinderen stoppen, zoals het vroeger bij de ouders zelf ook ging, met tekenen en schilderen voordat ze weten wat tekenen en schilderen eigenlijk is.

De feedback die leraren kinderen geven voor hun tekeninspanningen is primair gericht op het geven van positieve bemoediging in plaats van op de verbetering van vaardigheden of het geven van een oordeel over hun werk.

Echter om verder te kunnen zullen de meesten meer gerichte en gestructureerde lessen nodig hebben, maar omdat de meerderheid de hulp die ze nodig heeft, niet krijgt en dus nooit leert voldoen aan de nieuwe en hoge eisen die ze zichzelf gesteld heeft, komt ze tot de slotsom dat ze niet kan tekenen.

Het belang van tekenvaardigheid wordt niet alleen door tekenleraren beargumenteerd maar ook door psychologen en filosofen en professionals in vele verschillende vakgebieden.

Tekenen misschien wel het vroegste middel waarover kinderen beschikken om hun ideeën en gevoelens concreet en zichtbaar te maken en waarmee ze de realiteit kunnen modelleren op een manier die geen ander middel toestaat.

Het probleem is echter (door gebrek aan begeleiding) dat voor veel oudere kinderen tekenen niet langer een bron van plezier is en ook niet langer een bevredigende manier om zichzelf uit te drukken of iets om trots aan te ontlenen.

Het verder ontwikkelen van de tekenvaardigheid is van belang om frustraties te voorkomen. Het is moeilijk om je fantasie en creativiteit de vrije loop te laten als je niet weet hoe je gewone voorwerpen moet tekenen.

Ons waarnemingssysteem is gericht op het snel kunnen detecteren en identificeren van objecten om er adequaat op te kunnen reageren maar niet om ze te tekenen. Tekenen lijkt een andere manier van zien te vereisen dan die van het dagelijkse leven.

Samengenomen lijken de belangrijkste moeilijkheden van het tekenen: niet weten welke informatie relevant is, de structuur van het voorbeeld niet doorzien en niet in staat zijn om een hiërarchische volgorde te hanteren. Tegen beginnelingen zeggen dat ze gewoon goed moeten kijken, helpt dus niet.

Er is nog zoveel meer te vertellen en te leren over beeldende vorming. Er zal een wereld opengaan voor iedereen die het echte tekenen nog nooit heeft mogen ontdekken.

Daarom hebben wij een levensmissie. Daarom zijn hebben wij tekenschool Kunstkot opgericht.

Verbeeldingskracht en fantaseren

Kinderen raken door de verzakelijking van onze wereld al snel hun verbeeldingskracht kwijt. Ze raken hun kind zijn kwijt.

Fantaseren is iets wat we afleren in het proces dat volwassen worden, wordt genoemd. Je raakt hierdoor je eigen innerlijke droomwereld kwijt. Kinderen willen al te snel volwassen zijn. Dit wordt ook onbewust door de omgeving gemotiveerd, want veel kinderen stoppen met tekenen rond hun achtste of twaalfde jaar.

Je innerlijke droomwereld is de plek in jezelf waarin je je kunt ontladen, waarin je jezelf kunt zijn en waarbij je al je wensen uit kunt laten komen. Tijd doorbrengen in deze wereld zorgt ervoor dat je ontspant en dat je weer in je kracht komt te staan.

Het is daarom zo belangrijk dat je het niet gek vindt als je fantaseert. Het is juist gezond voor je en eigenlijk zelfs verschrikkelijk belangrijk om te doen.

Daarom tekenen jonge kinderen ( met verbeeldingskracht) nog zo graag. Ze kunnen van hun verbeeldingen werkelijkheid maken op papier. Ze hebben op deze manier invloed op de wereld. Het geeft een bepaalde zin.

Tekenschool Kunstkot is mede opgericht om het kind in jezelf te beschermen. Het kind in je staat voor creativiteit en dus levendigheid. Serieusheid hoeft geen starheid te betekenen en ook daar zorgt de tekenles voor.

Meld je kind nu aan, voordat het kind in hem of haar ook is verdwenen.

Wij luiden de noodklok! Dit zijn de feiten.

Basisschool kinderen leren te eenzijdig

De laatste jaren is er een verzakelijking opgetreden in de maatschappij, waardoor creativiteit en expressie een minder belangrijke plaats hebben, ook in het onderwijs. We constateren dat het probleem wat we hier omschrijven al stamt uit de jaren 80. In die tijd combineerden leerkrachten verschillende methodes, waardoor het vak vertroebelde. Het gevolg daarvan is dat er een duidelijke didactiek voor beeldende vorming ontbreekt. Leerkrachten voelen zich daardoor niet competent genoeg om het vak te geven.

De huidige generatie leerkrachten is onvoldoende gevormd op het gebied van beeldende vorming. De Pabo zou een basis moeten bieden voor dit vak, maar doordat andere vakken meer prioriteit krijgen gebeurt dit minimaal. Niet alleen Pabo’s leggen erg veel nadruk op de prestaties in rekenen en taal, ook op basisscholen is dit het geval.

Sinds het verdwijnen van de vakdocent voor beeldende vorming, wordt er veel geld en onderzoek geïnvesteerd in het ontwikkelen van cultuureducatie. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het probleem dat wij in onze stelling constateren, maar dat is het niet. Om de kwaliteit van beeldend vorming in het basisonderwijs hoog te houden, zijn wij van mening dat er een structureel lesaanbod moet zijn, met een leerlijn waarin de continuïteit van de ontwikkeling van de leerling gewaarborgd wordt. Kunsteducatieve projecten zijn te fragmentarisch om dit te bereiken.

Vandaar dat Tekenschool Kunstkot is opgericht.

Meld je kind aan, want hij of zij mist een belangrijk deel van de algemene ontwikkeling.