Kunst en Cultuur uitje of schoolprojecten

(Middelbaar onderwijs en basisonderwijs)

Voor een creatieve energieboost !!! 

Voor diverse creatieve workshops, kunstprojecten, dagje uit, cursussen en lessen bij Kunstkot of op locatie op maat.

Scholen, bedrijven en instelling maken regelmatig gebruik van ons unieke initiatief. Creativiteit opent telkens nieuwe werelden. Als je dit, out of the box kijken, wil bereiken, dan is het van belang dat je een omgeving schept waarin je creatief kan en mag spelen. Door deze laagdrempelige en pleziermakende manier van kunsteducatie krijg je steeds meer nieuwe inzichten die er voor zorgen dat je artistiek leert zien.

 Kunst en cultuur uitjes of projecten zijn initiatieven  van Kunstkot Veendam. Door het huidige onderwijs systeem gaat het vooral om doelgericht leren. Kunsteducatie is niets anders dan de leerlingen leren te spelen. Door te spelen leer je op een andere en meer prettige maner. Veel leerkrachten zijn het gelukkig met ons eens. Ze komen dan ook regelmatig met de leerlingen bij ons langs voor een flink portie creatief spelen. Door toenemende stress (Cito toetsen, etc.) van leerkrachten moeten de jonge kinderen al vroeg presteren en leren ze dat het fout is om fouten te maken. Hierdoor worden kinderen al op jonge leeftijd stram in het hoofd. Er wordt binnen de lijntjes gewerkt en daarom is het onmogelijk om een eigen visie op de werkelijkheid te ontwikkelen met alle gevolgen van dien. Deze manier van doen staat haaks op het kunstonderwijs.  

Kinderen worden steeds banger en banger en uiteindelijk is er niet meer van hun eigenheid over. Ze durven niets meer zelf te ontdekken zonder een goedkeuring. Het speelse is verdwenen. Op scholen wordt er door de docent steeds meer uit boeken gewerkt. Afwijken van de regels kan haast niet meer. De druk is te hoog. Alle creativiteit en kans op zelfontplooiing wordt al vroeg dichtgemetseld. De creatieve denkers verzetten zich hier tegen. We zorgen er voor dat kinderen en volwassen weer artistiek naar de wereld kunnen kijken. Creatief kunnen denken.

Het is slim kinderen op te leiden tot zelfstandige, creatieve denkers en makers, want anders krijg je straks te veel mensen die alleen een baan durven te nemen die hun hapklare brokken geeft. Door de snelle vooruitgang is het juist nodig dat iedereen flexibeler wordt, want vaste banen worden in de toekomst steeds zeldzamer. 

De creatieve denkers bij Kunstkot leren via kunsteducatie buiten de lijntjes te gaan. Daarbuiten ligt de grote wereld vol met mogelijkheden, kansen en oplossingen. De problemen worden steeds complexer en de wereld heeft creatieve denkers nodig om ze te kunnen oplossen. 

Hieronder kan je een filmpjes bekijken van scholen die al bij ons geweest zijn of waar we naartoe zijn gegaan. ISK Drachten heeft ons bijvoorbeeld een jaar lang ingehuurd voor de plezierlessen en het was een groot succes. Kijk maar! Stuur ons een mailtje als je meer informatie wil over deze lessen. 

Door kunst te maken leer je de wereld écht te zien

De wereld bevat alle beelden, de wereld opent zich, toont zich.

Tekenen naar de aanschouwing is proberen zo weinig mogelijk vooringenomen met de dingen om te gaan. Tegenwoordig worden overspoeld met een soort afbeelden: de foto. Het fotografisch beeld lijkt de werkelijkheid te zijn, maar elke foto geeft slechts het tijdelijke, het moment weer. Elke tekening daarentegen geeft blijk van een relatie die ontstaan is met de werkelijkheid, waarbij honderden keuzes worden gemaakt. Een tekening geeft keuze van compositie, afstand, kleur, materiaal en techniek. De stijl van de tekenaar laat zien op welke wijze hij door middel van materiaal en techniek met de wereld omgaat.

Waarom is tekenen voor mensen zo belangrijk?

Kinderen zien nog zo veel. Kinderen zien bovendien op een hele prettige manier. Ze staan nog helemaal open voor hulp van anderen en de leerkracht die kan helpen om hun zienswijze te verrijken. Kinderen bezitten deze gave en door deze te stimuleren en motiveren behouden ze deze als ze volwassen zijn. Kinderen zien veel artistieker dan volwassenen, omdat veel volwassenen tijdig gestopt zijn met het tekenen of schilderen. Het belang van het tekenen voor de algemene vorming van de mens wordt ook steeds meer onderschat. Het artistieke zien werkt vanuit een interesse in het leven zelf., soms inhakend op tijdverschijnselen, soms juist verwerpend. Degene die artistiek waarneemt is altijd op zoek naar het universele vanuit de eigentijdsgeest en vaak revolutionair. Het is een zoekende houding (dus twijfelende) houding die ontdekkend en niet aan regeltjes gebonden is. Het is een houding van leergierigheid, openstaan voor experimenteren en met een kritisch gevoel voor de kwaliteit der dingen.

Vaak zijn de dingen die bij het artistieke zien belangrijk zijn bij het optisch zien (foto) onbelangrijk. We worden steeds meer gedwongen door computerschermen, mobieltjes, tv, tijdschriften en andere beeldschermen om de dingen optisch te zien. Door de populariteit van de mobieltjes verdwijnt het artistieke zien nog sneller, daarom is het zo belangrijk om hier iets aan te doen. Ook volwassenen kunnen deze kijk op het leven terug krijgen door bijvoorbeeld teken en schilderlessen te volgen. Bij het optisch zien schematiseer alle beelden. Het “echte” zichtbare is teruggebracht tot een verzameling puntjes. Ook de ordening van de ruimte is er een vanuit een vast schema volgens de regels van het centraal perspectief, waarbij slechts met één oog gekeken wordt. Het zien in onze cultuur is sterk beïnvloed door het optisch model. Dat model schematiseert, juist omdat het een model is. Het geeft dus een schema van de zichtbare wereld en daarom kan het niet algemeen vormend zijn. Het maakt de mensen oppervlakkiger naar de dingen kijken.

Waarom hebben kinderen de drang om te tekenen?

Al zolang er mensen rondlopen en wij een zelfbewustzijn hebben proberen wij de wereld te tekenen (oude grottekeningen). Vooral kinderen hebben de behoefte om te kunnen begrijpen waar ze terecht zijn gekomen. Door te tekenen begin je de wereld stapje voor stapje te ontdekken. Een kind ziet de dingen door zijn of haar ogen en wil dit begrijpen. Door te tekenen ga je een relatie aan met de werkelijkheid zoals jij het ziet. Als je artistiek leert te kijken, dan ben je in staat om de diepgang in het leven te doorgronden. Het is dus juist heel belangrijk voor alle volwassenen om dit te beseffen. Kunsteducatie zou dan ook een van de belangrijkste vakken op school moeten zijn, omdat je hierdoor je plaats in de wereld begint te ontdekken. Je leert de dingen zien op je eigen manier. Je ontwikkeld je eigen levensstijl. Je wordt steeds meer een met de wereld om je heen.