Het geheim en belang van Kunstkot

Door Jeroen Boerstra (De psychologische achtergrond van Kunstkot)

Kunstkot is natuurlijk super cool en leuk om mee te maken voor jong en oud. Maar waarom is Kunstkot ook zo ontzettend belangrijk voor kinderen en volwassenen en waarom zijn we zo’n groot succes bij de kinderen? Men beseft vaak niet waarom het creatief uiten nog belangrijker is dan bijvoorbeeld sporten en bewegen. 

Waarom is creativiteit zo belangrijk?

Creativiteit kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, maar in het algemeen wijst het naar een vermogen om iets nieuws en bruikbaars te scheppen; een individu of een groep bedenkt een nieuw object, een nieuw concept of een originele oplossing voor een probleem. Creativiteit is dus iets nieuws zien, doen of maken.

Picasso zei; ‘All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.’ Dit is precies het probleem waar we in de 21e eeuw tegen aan lopen.
Kinderen worden steeds minder creatief; naar mate de leerling ouder wordt, ontwikkeld de creativiteit zich steeds minder. Dit is vrij logisch als je kijkt naar onze manier van onderwijs. Eigenschappen die je nodig hebt om creatief zijn, zijn bijvoorbeeld experimenteren en loslaten. Dit zijn juist eigenschappen die we nu minder trainen. Het onderwijs is erg gefixeerd op het halen van diploma’s. Dit is op zich niet zo erg is, maar als je creativiteit wil ontwikkelen moet je fouten durven maken. Dat moet gestimuleerd worden en niet worden afgestraft. 

Het belang van kunst en cultuur is duidelijk. Het is belangrijk dat mensen worden gestimuleerd in creativiteit, voor hun en voor onze toekomst. Creatieve mensen kunnen flexibeler omgaan met veranderingen en zien kansen waar anderen ze laten liggen. 

Het gevoel van vrijheid

Ten eerste krijg je bij Kunstkot het gevoel van ultieme vrijheid. Je mag jezelf zijn. Dat is het belangrijkste ingrediënt. Ieder mens heeft aangeboren trekken( temperament). Het is de manier waarop een persoon zich graag van nature wil gedragen. Of die dispositie (neiging) daadwerkelijk tot uiting komt is afhankelijk van de aard van de situaties. Op school, sport, vereniging of werk kan men daarom vaak niet zichzelf zijn en dat zelf ontwikkelen. Je conformeert je dan aan de eisen van de situatie, de groep en de omgeving.

Het zijn situaties met een krachtige situationele druk op het gedrag van personen. Daarom krijgt iedere bezoeker van Kunstkot heel veel vrijheid om dit te voorkomen. De druk valt weg en je kunt je naar je eigen aard gedragen (je eigen baas zijn). Dit komt ten goede van de creativiteit en de expressie. Wij zijn onbewust zeer geconditioneerd door alle regels, wetten, het fatsoen, ons aangeleerde geweten, etc. Daarom voelt het bij Kunstkot zo fijn. Je mag het even allemaal loslaten. Je kunt je daarom beter ontspannen en concentreren.

Een fijne manier van uiten

Ten tweede is het uiten (expressie) door iets te maken de meest krachtige manier om al het negatieve, dat onbewust bij ieder mens naar binnen kruipt kwijt te raken.

Mensen hebben vele automatische afweermechanismen om angsten, schaamte, schuldgevoelens, verdriet, depressie, kwaadheid, onzekerheid, leegte en andere negatieve verlangens en gevoelens te bezweren. De meeste gebruikelijke (dagelijkse) technieken zijn zeer slecht voor de psychische en lichamelijke gezondheid en zorgen voor een verstoring van het zelfbeeld en van de omgang met de omringende sociale omgeving. Toch blijven de meeste mensen dit doen (gewoonte).

De meest gebuikte afweermechanismen zijn het verdringen of ontkennen van deze problemen en gevoelens. Op de derde plaats komt de rationalisering van deze pijnlijke aspecten door alleen de feitelijke en zakelijke kanten te zien. Dat is ook een handig trucje om via zelfbedachte argumenten je eigen negatieve gedrag te transformeren naar “positief”, terwijl ze bijvoorbeeld gewoon met luiheid, lafheid of egoïsme of angst te maken hebben. 

Je hebt nog vele anderen trucjes om alle echte problemen en gevoelens te onderdrukken zoals projectie, reactievorming, verplaatsing en sublimatie.

Door het creatief uiten en door speelgedrag, spelen deze twee laatste afweermechanismen de grootste rol. Door jezelf te uiten worden alle onaanvaardbare gevoelens en problemen omgezet in positieve activiteiten (sublimatie). Door deze transformatie raak je het negatieve echt kwijt. Bij alle andere afweermechanismen gebeurt dit niet. Vooral in onze huidige wereld vol veranderingen, een hoge werkdruk en snelheid van leven is het creatief uiten van zeer groot belang.

Natuurlijk is sporten ook heel belangrijk voor de gezondheid, maar tijdens creatieve processen verplaats je de onbewuste onaanvaardbare (negatieve) gevoelens naar buiten.

Er zijn maar weinig mensen die precies weten wat er in hun eigen onbewuste schuilt. Door iets te maken verplaats je al deze onbewuste geheimen naar het gemaakte kunstwerk of knutselwerk. Dit noemen we expressie. Je laat je gevoelens zien in de vorm van iets zichtbaars of tastbaars. Als deze rivier van gevoelens eenmaal begint te stromen, dan spreek je over inspiratie. En wij weten bij Kunstkot dat dit een onbeschrijfelijk heerlijk gevoel geeft. Het is een ontlading, een enorm opluchtingsgevoel, maar vooral een geluksgevoel.

Genoeg prikkels en uitdagingen

Ten derde: Een complexe omgeving die een grote verscheidenheid van prikkels oplevert is goed voor de ontwikkeling en stimuleert en motiveert om iets te gaan doen of maken. Het is wetenschappelijk bewezen dat de neuronen in de hersenen meer vertakkingen krijgen in een stimulerende omgeving, dan bij weinig prikkels. Je wordt dus slimmer als je meer uitdagingen aangaat. Je wordt intelligenter als je creatiever wordt. De hersenen bezitten het vermogen om uit te breiden, te vervangen of te repareren. Dit noemen we de plasticiteit van de hersenen. Gebieden die door omstandigheden steeds minder gestimuleerd worden zullen minder gaan functioneren. Door creativiteitstraining kunnen de functies verbeterd worden. Genieën worden gemaakt, niet geboren. Dat is door veel hersenonderzoek bewezen. Ons brein is niet, zoals lang gedacht, een statische klomp cellen die geleidelijk afsterft. Het vormt zich naar onze omgeving en ons gedrag. Dit geldt voor kinderen en volwassenen. Creativiteit is dus heel goed aan te leren. Veel mensen zeggen dat ze niet creatief zijn. Dit is een fabeltje, want ieder mens is creatief. Je moet dit gedeelte alleen weer gaan ontwikkelen in de hersenen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we blijven schilderen, knutselen, tekenen en vooral kliederen en fouten maken.

Bij Kunstkot hebben we zeer veel verschillende activiteiten waar je uit mag kiezen. Je mag ook kliederen en fouten maken. Dit is gezien het bovenstaande een belangrijk ingrediënt van ons succes. Mensen (vooral kinderen) willen graag geprikkeld worden. Een mens streeft altijd naar het goede en naar zelfactualisatie, dat wil zeggen naar de optimale verwekelijking van het zelf. We zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en willen graag nieuwe uitdaging aangaan.

Als laatste

Nu weet je waarom Kunstkot  een heel belangrijke plek is. Ieder mens heeft als kind de natuurlijke drang om zichzelf creatief te uiten meegekregen, maar het is zo jammer dat het belang er niet altijd van wordt ingezien. Ieder mens zou zich creatief moeten uiten. En het gaat dan niet om het eindresultaat, dus hoe mooi andere mensen het gemaakte voorwerp vinden, maar om het proces van uiten en het genieten daarvan.

In de huidige maatschappij is het creatieve uiten een vergeten levenskunst. Het hoort er niet meer bij lijkt het wel. De meeste mensen geven al helemaal niets meer om echte kunst. We kunnen niet meer rustig bij iets stilstaan. We lopen in een oneindige tredmolen. Kunstkot is een offensief om het creatieve uiten terug te brengen. Het moet gewoon weer een onderdeel worden van onze dagelijkse bezigheden. De meeste kinderen weten en doen het al. Ze voelen deze drang nog. Maar als ze eenmaal volwassen zijn verdwijnt deze drang vaak. Volwassenen vinden het vaak kinderachtig om te kleuren, te tekenen, te schilderen of te knutselen. Het geheim van gelukkig en gezond zijn schuilt in alles wat kinderlijk en speels is. Dat moet je als volwassene heel serieus nemen.

Kom daarom gezellig langs. Investeer in jezelf. Neem weer eens de tijd om lekker niks te hoeven en om alles wat je hebt opgekropt creatief te uiten. Je hoeft niets moois te maken om te kunnen genieten van dit proces, maar meestal worden dit wel de allermooiste kunstwerken. Dat is het geheim van elke kunstenaar. Iedereen heeft het in zich. Je moet er alleen even de tijd voor nemen om het er uit te laten komen. 

Een inspirerend filmpje