Schilder en tekencursus voor volwassenen

Iedereen leert op een leuke en speelse manier de geheimen van  tekenen en schilderen kennen. De leerstof van schilderen en tekenen is alles wat we zien en alles wat zichtbaar te maken is. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in alle beelden die ze zien in de wereld.  Wat voor het zien een voorwaarde is (ruimte, licht, kleur) wordt bij het zichtbaar maken daarvan (als we tekenen) tot een probleem. Hierbij doen zich allerlei verschijnselen voor zoals, standpunt, compositie, voorstelling, sfeer, en dergelijke. Samen met de docent lossen we alle beeldende problemen op, zodat iedereen steeds beter in staat zijn om te tekenen en te schilderen wat ze maar willen.

Cursus: Schilderen en tekenen (vanaf 13 jaar)

Docent: Jeroen Boerstra

Tijd: Dinsdagavond van 19:30-21:30

Kosten: 150 euro voor 10 lessen (incl. materiaal en koffie/thee)

Onder begeleiding van docent Jeroen Boerstra leer je op een laagdrempelige en leuke manier schilderen en tekenen. Vrijwerken is natuurlijk ook een mogelijkheid. We behandelen de onderwerpen zoals materiaalgebruik, vlakverdeling, compositie, kleurgebruik en perspectief. De lessen worden gegeven in het creatief centrum van Kunstkot Veendam. Iedereen kan van tevoren aangeven wat ze graag willen leren. We kunnen het programma daar op aanpassen.

Meld je nu aan per email voor een proefles (15 euro p.p.)

Email: info@kunstkot.nl

Door te tekenen leer je de wereld écht te zien

De wereld bevat alle beelden, de wereld opent zich, toont zich.

Tekenen naar de aanschouwing is proberen zo weinig mogelijk vooringenomen met de dingen om te gaan. Tegenwoordig worden overspoeld met een soort afbeelden: de foto. Het fotografisch beeld lijkt de werkelijkheid te zijn, maar elke foto geeft slechts het tijdelijke, het moment weer. Elke tekening daarentegen geeft blijk van een relatie die ontstaan is met de werkelijkheid, waarbij honderden keuzes worden gemaakt. Een tekening geeft keuze van compositie, afstand, kleur, materiaal en techniek. De stijl van de tekenaar laat zien op welke wijze hij door middel van materiaal en techniek met de wereld omgaat.

Waarom is tekenen voor mensen zo belangrijk?

Kinderen zien nog zo veel. Kinderen zien bovendien op een hele prettige manier. Ze staan nog helemaal open voor hulp van anderen en de leerkracht die kan helpen om hun zienswijze te verrijken. Kinderen bezitten deze gave en door deze te stimuleren en motiveren behouden ze deze als ze volwassen zijn. Kinderen zien veel artistieker dan volwassenen, omdat veel volwassenen tijdig gestopt zijn met het tekenen of schilderen. Het belang van het tekenen voor de algemene vorming van de mens wordt ook steeds meer onderschat. Het artistieke zien werkt vanuit een interesse in het leven zelf., soms inhakend op tijdverschijnselen, soms juist verwerpend. Degene die artistiek waarneemt is altijd op zoek naar het universele vanuit de eigentijdsgeest en vaak revolutionair. Het is een zoekende houding (dus twijfelende) houding die ontdekkend en niet aan regeltjes gebonden is. Het is een houding van leergierigheid, openstaan voor experimenteren en met een kritisch gevoel voor de kwaliteit der dingen.

Vaak zijn de dingen die bij het artistieke zien belangrijk zijn bij het optisch zien (foto) onbelangrijk. We worden steeds meer gedwongen door computerschermen, mobieltjes, tv, tijdschriften en andere beeldschermen om de dingen optisch te zien. Door de populariteit van de mobieltjes verdwijnt het artistieke zien nog sneller, daarom is het zo belangrijk om hier iets aan te doen. Ook volwassenen kunnen deze kijk op het leven terug krijgen door bijvoorbeeld teken en schilderlessen te volgen. Bij het optisch zien schematiseer alle beelden. Het “echte” zichtbare is teruggebracht tot een verzameling puntjes. Ook de ordening van de ruimte is er een vanuit een vast schema volgens de regels van het centraal perspectief, waarbij slechts met één oog gekeken wordt. Het zien in onze cultuur is sterk beïnvloed door het optisch model. Dat model schematiseert, juist omdat het een model is. Het geeft dus een schema van de zichtbare wereld en daarom kan het niet algemeen vormend zijn. Het maakt de mensen oppervlakkiger naar de dingen kijken.

Waarom hebben kinderen de drang om te tekenen?

Al zolang er mensen rondlopen en wij een zelfbewustzijn hebben proberen wij de wereld te tekenen (oude grottekeningen). Vooral kinderen hebben de behoefte om te kunnen begrijpen waar ze terecht zijn gekomen. Door te tekenen begin je de wereld stapje voor stapje te ontdekken. Een kind ziet de dingen door zijn of haar ogen en wil dit begrijpen. Door te tekenen ga je een relatie aan met de werkelijkheid zoals jij het ziet. Als je artistiek leert te kijken, dan ben je in staat om de diepgang in het leven te doorgronden. Het is dus juist heel belangrijk voor alle volwassenen om dit te beseffen. Kunsteducatie zou dan ook een van de belangrijkste vakken op school moeten zijn, omdat je hierdoor je plaats in de wereld begint te ontdekken. Je leert de dingen zien op je eigen manier. Je ontwikkeld je eigen levensstijl. Je wordt steeds meer een met de wereld om je heen.

Jeroen Boerstra 2016