Schilder-tekencursus voor kinderen (Beeldende vorming)

Veel ouders en leerkrachten zijn het met ons eens. Er wordt te weinig aandacht gegeven aan creativiteit op school. Daarom zijn onze super leuke teken en schilderlessen zo’n aanwinst. Kinderen leren op een leuke en speelse manier de geheimen van  tekenen en schilderen kennen. De leerstof van schilderen en tekenen is alles wat we zien en alles wat zichtbaar te maken is. De kinderen krijgen steeds meer inzicht in alle beelden die ze zien in de wereld.  Wat voor het zien een voorwaarde is (ruimte, licht, kleur) wordt bij het zichtbaar maken daarvan (als we tekenen) tot een probleem. Hierbij doen zich allerlei verschijnselen voor zoals, standpunt, compositie, voorstelling, sfeer, en dergelijke. Samen met de docent lossen ze alle beeldende problemen op, zodat de kinderen steeds beter in staat zijn om te tekenen en te schilderen wat ze maar willen. Zo worden ze allemaal zelfverzekerde  creatieve denkers!

Cursus: Schilderen en tekenen voor kinderen (6 jaar t/m 13 jaar)

Docent: Jeroen Boerstra

Kinderen leren op de allerleukste manier tekenen en schilderen onder begeleiding van Jeroen Boerstra en zijn vrouw Wanda. Van striptekenen, portrettekenen tot aan graffitiontwerpen en fantasietekeningen maken. Zij weten als geen ander hoe ze kinderen kunnen motiveren zodat ze elke les weer iets nieuws en moois maken. De lessen worden gegeven in het creatief centrum van Kunstkot Veendam. Tekenen is voor kinderen het ontdekken van de wereld om hen heen. Bij Kunstkot komt ieder kind tot zijn recht, wordt gemotiveerd om vol enthousiasme, spelenderwijs vele materialen en technieken te leren kennen en gebruiken.
Zo kan een kind zich op een expressieve manier uiten en ontplooien en komt fantasie en creativiteit tot leven.

Lestijden: Maandag, dinsdag of donderdag van 15.45 tot 17.15 uur

De lessen worden gegeven voor kinderen vanaf 6 jaar. Er wordt gewerkt met diverse materialen, onder andere potlood, krijt, houtskool, inkt, verf, etc. Zowel naar waarneming als fantasie.

Maandabonnement: 35 euro per maand p.p.

Meld je kind nu aan per email voor een gratis proefles. 

Email: info@kunstkot.nl

De kinderen leren onder andere…..

Dat tekenen altijd een kwestie van zoeken is.

Dat er aan een bewust gekozen onderwerp veel te ontdekken is.

Dat aandachtig werken het tekenen boeiend maakt.

Dat concentratie voorwaarde is voor beter tekenen.

Dat schematekeningen weinig creatief zijn.

Dat de wereld op veel manieren gezien kan worden.

Dat het beter is het hele papier tegelijk te bewerken.

Dat studieuze schetsen het tekenen stimuleren.

Dat schetsen vooraf de tekening intensiever maakt.

Dat een tekening (een beeld) vaak langzaam ontstaat.

Dat een tekening groot kan worden opgezet.

Dat een tekening vaak kan worden opgezet.

Dat veel veranderingen mogelijk zijn.

Dat veranderingen het tekenen intensiever maken.

Dat intens observerend kijken het tekenen kan bevorderen.

Dat tekenen naar de natuur een open standpunt nodig heeft.

Dat te grote betrokkenheid (actualiteit) bij het onderwerp de tekening kan bemoeilijken.

Dat een tekening doorgewerkt moet worden.

Hoofddoelen:

*) Meer plezier beleven in het zelf creëren.

*) Kinderen de wereld spelenderwijs laten ontdekken. Uitbreiden van hun verbeeldingskracht en fantasie, voor een beter besef van al het mooie om ons heen. 

*) Zelfvertrouwen in eigen kunnen ontwikkelen.

*) Intensiveren van het zien, actiever zien, minder oppervlakkig zien.

*) Nuanceren van het zien, meer met gevoel voor kleine dingen, aandacht voor details, verfijnder zien.

*)Relativeren van het zien, op verschillende manieren iets bekijken, iets ook anders leren zien, eigen zienswijze in twijfel trekken.

*)Zien van mogelijkheden, ontdekkend zien, inventief zien, complexe beelden doorzien, met meer inzicht zien, uitbreiden van voorstelling en fantasie.

Door de zienswijze van het kind op een leuke manier te cultiveren verrijk je daarmee zijn of haar hele wereld. Tekenen is daarom een heel belangrijk deel van de algemene vorming van het kind. Jammer genoeg besteden scholen daar steeds minder aandacht aan en dat gaat ten koste van de verbeeldingskracht. Daarom is kunsteducatie belangrijk.

Door te tekenen leer je de wereld écht te zien

De wereld bevat alle beelden, de wereld opent zich, toont zich.

Tekenen naar de aanschouwing is proberen zo weinig mogelijk vooringenomen met de dingen om te gaan. Tegenwoordig worden overspoeld met een soort afbeelden: de foto. Het fotografisch beeld lijkt de werkelijkheid te zijn, maar elke foto geeft slechts het tijdelijke, het moment weer. Elke tekening daarentegen geeft blijk van een relatie die ontstaan is met de werkelijkheid, waarbij honderden keuzes worden gemaakt. Een tekening geeft keuze van compositie, afstand, kleur, materiaal en techniek. De stijl van de tekenaar laat zien op welke wijze hij door middel van materiaal en techniek met de wereld omgaat.

Waarom is tekenen voor mensen zo belangrijk?

Kinderen zien nog zo veel. Kinderen zien bovendien op een hele prettige manier. Ze staan nog helemaal open voor hulp van anderen en de leerkracht die kan helpen om hun zienswijze te verrijken. Kinderen bezitten deze gave en door deze te stimuleren en motiveren behouden ze deze als ze volwassen zijn. Kinderen zien veel artistieker dan volwassenen, omdat veel volwassenen tijdig gestopt zijn met het tekenen of schilderen. Het belang van het tekenen voor de algemene vorming van de mens wordt ook steeds meer onderschat. Het artistieke zien werkt vanuit een interesse in het leven zelf., soms inhakend op tijdverschijnselen, soms juist verwerpend. Degene die artistiek waarneemt is altijd op zoek naar het universele vanuit de eigentijdsgeest en vaak revolutionair. Het is een zoekende houding (dus twijfelende) houding die ontdekkend en niet aan regeltjes gebonden is. Het is een houding van leergierigheid, openstaan voor experimenteren en met een kritisch gevoel voor de kwaliteit der dingen.

Vaak zijn de dingen die bij het artistieke zien belangrijk zijn bij het optisch zien (foto) onbelangrijk. We worden steeds meer gedwongen door computerschermen, mobieltjes, tv, tijdschriften en andere beeldschermen om de dingen optisch te zien. Door de populariteit van de mobieltjes verdwijnt het artistieke zien nog sneller, daarom is het zo belangrijk om hier iets aan te doen. Ook volwassenen kunnen deze kijk op het leven terug krijgen door bijvoorbeeld teken en schilderlessen te volgen. Bij het optisch zien schematiseer alle beelden. Het “echte” zichtbare is teruggebracht tot een verzameling puntjes. Ook de ordening van de ruimte is er een vanuit een vast schema volgens de regels van het centraal perspectief, waarbij slechts met één oog gekeken wordt. Het zien in onze cultuur is sterk beïnvloed door het optisch model. Dat model schematiseert, juist omdat het een model is. Het geeft dus een schema van de zichtbare wereld en daarom kan het niet algemeen vormend zijn. Het maakt de mensen oppervlakkiger naar de dingen kijken.

Waarom hebben kinderen de drang om te tekenen?

Al zolang er mensen rondlopen en wij een zelfbewustzijn hebben proberen wij de wereld te tekenen (oude grottekeningen). Vooral kinderen hebben de behoefte om te kunnen begrijpen waar ze terecht zijn gekomen. Door te tekenen begin je de wereld stapje voor stapje te ontdekken. Een kind ziet de dingen door zijn of haar ogen en wil dit begrijpen. Door te tekenen ga je een relatie aan met de werkelijkheid zoals jij het ziet. Als je artistiek leert te kijken, dan ben je in staat om de diepgang in het leven te doorgronden. Het is dus juist heel belangrijk voor alle volwassenen om dit te beseffen. Kunsteducatie zou dan ook een van de belangrijkste vakken op school moeten zijn, omdat je hierdoor je plaats in de wereld begint te ontdekken. Je leert de dingen zien op je eigen manier. Je ontwikkeld je eigen levensstijl. Je wordt steeds meer een met de wereld om je heen.

Jeroen Boerstra 2016